In english

Experten på arkivering och magasinering


25+ år har SAFEBOX utvecklat effektiva lösningar för olika lagringsbehov.
Verksamheten bedrivs i Upplands Väsby i specialutformade lokaler lovordade av
experter i branschen.

Arkivering av viktiga dokument

SAFEBOX förvarar viktiga dokument som bokföring, journaler och avtal åt flera av Sveriges främsta företag och organisationer.


Våra lösningar täcker allt som behövs under en handlings återstående livslängd och innefattar bl.a. packning, transporter, återsökning och destruktion.


SAFEBOX är ett av få företag i Sverige som uppfyller samtliga lagar och förordningar gällande dokumentlagring.

Magasinering av gods, möbler mm

SAFEBOX erbjuder prisvärda, säkra och lättillgängliga förvaringsutrymmen med egen nyckel för företag och privatpersoner. Våra förvaringsboxar finns i storlekarna 6-32 kubikmeter.


För att säkerställa bekväm, säker och tidsbesparande lastning/lossning har våra kunder tillgång till en tempererad lastsluss, rullvagnar och andra praktiska hjälpmedel.

KLASSIFICERINGAR

RA-FS 2013:4 - Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler

Läs mer


ISO 11799 - Internationell standard rörande förvaringskrav för arkivmaterial

Läs mer


Vi har högsta kreditvärdering, sk trippel A

Läs mer

Vi är medlem i SafeTrade För säkra offentliga inköp

Läs mer
SafeBox Stockholm
MILJÖPOLICY


SAFEBOX miljöpolicy innebäratt vi sköter vår uppvärmning, våra transporter, återvinning och materialinköp mm på ett miljövänligt sätt. Vi initierar och finansierar också utredningar och forskningsprojekt som ska hjälpa oss, våra kunder och andra att agera på ett ännu bättre sätt ur miljöhänseende. Att våra lokaler finns i Upplands Väsby innebär att många av Stockholm/Uppsala regionens företag kan minska transportsträckorna och därmed utsläppen i vår miljö.


Safebox undertecknar Klimatavtal Väsby

Upplands Väsby skruvar upp kampen mot klimatförändringen. Torsdagen den 5/11 har sex företag bland annat Safebox tillsammans med kommunen undertecknat Klimatavtal Väsby. Genom att visa att det är möjligt att komma överens om klimatmål gör Upplands Väsby en lokalversion av FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn
För mer information klicka HÄR